Geliştirici Dökümantasyonu

Geliştirici dökümantasyonu ile yazılım geliştiriciler Vidyome HTML5 playerını belirtilen parametreler ile kendi sistemlerine entegre edebilir. Site kayıt aşamasında site sahipleri kendi video reklam ürünlerini kullanmak isterlerse Paket Satın Alma seçeneği ile sitelerine ekleyebilir. İlk kayıtlarda 10 bin video gösterimi hediye olarak tanımlanmaktadır.
Daha fazla bilgi ve teknik destek için info@vidyome.com adresine mail atabilirsiniz.

 • video-id & video-source

  Videoları için Vidyome CDN hizmeti kullanan yayıncılar video-id parametresini kullanmalıdır. Videolarını farklı sunucu adresinde barındıran yayıncılar video-source parametresini kullanmalıdır. video-source parametresi tam dizin yolu ile kullanılır.
  Video ID'yi nasıl öğrenirim?

 • site-id

  Site kayıt sırasında verilen siteye özel kod. video-id parametresi kullanımında gerek duyulmaz. video-source parametresinin kullanan yayıncılar için zorunludur.
  Site ID mi nasıl öğrenirim?

 • video-poster

  Video poster kullanımı için kullanılan parametredir. Kullanılmadığı durumlarda video görseli çıkmaz.

 • video-embed

  Masaüstü görünümlerde embed kodun oluşturulması için gereklidir.

 • video-url

  Videonun yayınlandığı bağlantı adresinin gönderimi için kullanılır.

 • video-type

  FBIA kullanımı için zorunludur. Kullanılabilir type parametreleri ‘fbia’

 • video-live

  Player Canlı yayın için kullanılacaksa parametre true olarak ayarlanmalıdır. Canlı yayın kodu video-source parametresi ile kullanılır. Default false olarak gelir.

 • video-ads

  Video için reklam gösterimini kontrol eder. true / false olarak kullanılır. Default olarak true gelir.

 • video-logo

  Player üzerinde logo gösterimi için kullanılır. Gösterilecek logonun tam dizin yolu adresi girilmelidir.

 • video-play

  Videonun otomatik oynama durumunu kontrol etmek için kullanılır. true / false olarak kullanılır. Default true olarak gelir.

 • video-volume

  Videonun ses kontrolü için kullanılır. Sessiz başlatma durumlarında 0 kullanılmalıdır. 0 ile 1 arasında değerler noktalı olarak verilebilir.

 • video-debug

  Debug kullanım için parametre true olarak set edilebilir. Reklam gösterimini kısıtlar. Default false olarak gelir.

Örnek Player Kullanımları

Tüm kullanımlarda div alanı değişmez. id olarak ‘vidyome-container’ adı kullanılmaktadır. Player için oluşacak kodun site dosyaları ile çakışmasını önlemek için oluşturulacak kod bloğunun embed içerisinde kullanımı tavsiye edilir.

Dış Kaynak Videolar için Örnek Kullanım

Div alanı tüm kullanımlar için zorunludur. *


<div id="vidyome-container"></div>

Video için script kodu örneği.


<script src="https://player.vidyome.com/vidyome/builds/player.js"
id="vidyome-player"
video-source="https://video.vidyome.com/videos/12-2017/PvR4uVUA84ibmbTPMuhT.mp4"
video-poster="https://video.vidyome.com/img/videos/12-2017/h4OXg0BJJTmQOLm2nSw9-no_icon.png"
video-play="true"
video-embed="https://publishers.vidyome.com/video/O1YyreL5hyP/embed"
video-logo="https://www.vidyome.com/wp-content/uploads/2017/11/logo_transparent.png"
video-url="https://www.vidyome.com/html5-video-player/"
site-id="NzY2">
</script>

Canlı Yayın için Örnek Kullanım

Div alanı tüm kullanımlar için zorunludur. *


<div id="vidyome-container"></div>

CANLI YAYIN için script kodu örneği.


<script src="https://player.vidyome.com/vidyome/builds/player.js"
id="vidyome-player"
video-source="https://mnmedias.api.telequebec.tv/m3u8/29880.m3u8"
video-poster="https://video.vidyome.com/img/videos/12-2017/h4OXg0BJJTmQOLm2nSw9-no_icon.png"
video-live="true"
video-play="true"
video-logo="https://www.vidyome.com/wp-content/uploads/2017/11/logo_transparent.png"
video-url="https://www.vidyome.com/html5-video-player/"
site-id="NzY2">
</script>